Get Adobe Flash player

VIDETE is het organisatie adviesbureau van Piet de Vries

Na ruim 7 jaar Algemeen Directeur geweest te zijn bij de Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof heb ik een eigen adviesbureau opgestart. Deze periode kan aan de hand van objectieve maatstaven gekenschetst worden als de meest succesvolle jaren uit de geschiedenis van Keukenhof. Niet alleen de ‘harde’ bezoekersaantallen en de cashflow, maar ook de bezoekerstevredenheid, medewerkerstevredenheid en bloembolleninzenders tevredenheid scoorden ongekend hoog.

De kennis en ervaring die ik onder andere heb opgedaan en het internationale netwerk dat ik heb opgebouwd bij de internationaal toeristische icoon Keukenhof bied ik aan aan bedrijven, organisaties en overheden. De ervaring beslaat de gebieden/markten van het toerisme en de recreatie, oftewel de zogenaamde vrijetijdseconomie.

Naast de kennis en ervaring op het brede leisure gebied, beschik ik tevens over een schat aan ervaring in de technische en bedrijfskundige hoek. Kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij beursgenoteerde bedrijven zoals Batenburg Beheer, Imtech, GTI/SHV, Air-Parts.